Bên cạnh những mảng dịch vụ chủ lực trong ngành vận tải hàng hóa, dịch vụ kho bãi & hải quan; Bico South còn hoạt động kinh doanh các dịch vụ liên quan nhằm hỗ trợ cho dịch vụ chính mà Cty đang kinh doanh. Cụ thể:

- Mua bán và sửa chữa các loại container mới/cũ: sự kết hợp chặt chẽ với các xưởng cơ khí đã giúp Bico South chủ động trong việc bảo trì, bảo dưỡng các loại container hàng hóa của mình. Và từ đó cũng phát sinh thêm nhu cầu trao đổi, mua bán và cho thuê các loại container với các đơn vị bạn.

- Mua bán các vật tư thiết bị chuyên ngành vận tải.

- Mua bán các phương tiện vận tải thủy – bộ

- Dịch vụ xếp dỡ, kiểm đếm,  đóng gói hàng hóa & dịch vụ ký gửi, giao nhận hàng hóa.

   

"One call only" - 0902 864 506