Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 11/2023 (HCM - CLO)

LỊCH TÀU NỘI ĐỊA THÁNG 11/2023 (HCM - CLO)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO CUA LO SERVICE
VOYAGEETD HCMETA CLO
PHUC KHANH304N03/11/202307/11/2023
NASICO NAVIGATOR211N08/11/202313/11/2023
ALT OCEAN44709/11/202313/11/2023
PHUC KHANH305N12/11/202317/11/2023
NASICO NAVIGATOR212N17/11/202322/11/2023

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn