Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU THÁNG 06/2021 (HCM - HPH)

LỊCH TÀU THÁNG 06/2021 (HCM - HPH)

VESSEL NAMEHO CHI MINH TO HAI PHONG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA HPH
PROMOTE2119N29/05/202101/06/2021
PHUC HUNG162N30/05/202102/06/2021
PREMIER2120N30/05/202102/06/2021
PHUC KHANH247N31/05/202103/06/2021
PROGRESS2121N01/06/202104/06/2021
PHUC THAI091N02/06/202105/06/2021
PROSPER2119N03/06/202106/06/2021
PROMOTE2120N05/06/202108/06/2021
PHUC HUNG163N06/06/202109/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2117N06/06/202109/06/2021
PREMIER2121N06/06/202109/06/2021
PHUC KHANH248N08/06/202111/06/2021
PROGRESS2122N08/06/202111/06/2021
PHUC THAI092N10/06/202113/06/2021
BIENDONG TRADERVT2119N10/06/202113/06/2021
PROSPER2120N10/06/202113/06/2021
PROMOTE2121N12/06/202115/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2118N13/06/202116/06/2021
PREMIER2122N13/06/202116/06/2021
PHUC HUNG164N14/06/202117/06/2021
PHUC KHANH249N15/06/202118/06/2021
PROGRESS2123N15/06/202118/06/2021
PROSPER2121N17/06/202120/06/2021
PROMOTE2122N19/06/202122/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2119N20/06/202123/06/2021
PREMIER2123N20/06/202123/06/2021
PROGRESS2124N22/06/202125/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2120N27/06/202130/06/2021
    
    
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG PHÍA NAM
Bien Dong Phia Nam Join Stock Company
Add: 84 – 86 Nguyen Truong To Str, Ward 12, Dist 4, HCMC
Tel: 028 38264 001 – Fax: 028 38264 002
Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Mr Thiết: 0916 600 489 (Zalo)