Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU THÁNG 06/2021 (HPH - HCM)

LỊCH TÀU THÁNG 06/2021 (HPH - HCM)

VESSEL NAMEHAI PHONG TO HO CHI MINH SERVICE
VOYAGEETD HPHETA HCM
PROGRESS2121S29/05/202101/06/2021
PHUC THAI090S30/05/202102/06/2021
PROSPER2119S30/05/202102/06/2021
PROMOTE2120S01/06/202104/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2117S02/06/202105/06/2021
PHUC HUNG162S02/06/202105/06/2021
PHUC KHANH247S03/06/202106/06/2021
PREMIER2121S03/06/202106/06/2021
PROGRESS2122S05/06/202108/06/2021
PHUC THAI091S06/06/202109/06/2021
PROSPER2120S06/06/202109/06/2021
BIENDONG STARBS2121S08/06/202111/06/2021
PROMOTE2121S08/06/202111/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2118S09/06/202112/06/2021
PHUC HUNG163S09/06/202112/06/2021
PREMIER2122S09/06/202112/06/2021
PHUC KHANH248S11/06/202114/06/2021
PROGRESS2123S11/06/202114/06/2021
PHUC THAI092S13/06/202116/06/2021
PROSPER2121S13/06/202116/06/2021
PROMOTE2122S15/06/202118/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2119S16/06/202119/06/2021
PREMIER2123S16/06/202119/06/2021
PHUC HUNG164S17/06/202120/06/2021
PROGRESS2124S18/06/202121/06/2021
PHUC KHANH249S19/06/202122/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2120S23/06/202126/06/2021
BIENDONG NAVIGATORNB2121S30/06/202103/07/2021
    
    
CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG PHÍA NAM
Bien Dong Phia Nam Join Stock Company
Add: 84 – 86 Nguyen Truong To Str, Ward 12, Dist 4, HCMC
Tel: 028 38264 001 – Fax: 028 38264 002
Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Mr Thiết: 0916 600 489 (Zalo)