Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HCM - DNA)

LỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HCM - DNA)

VESSEL NAMEHO CHI MINH TO DA NANG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA DNA
BIENDONG FREIGHTERFT2023N01/08/202003/08/2020
BIENDONG STARBS2025N14/05/202016/05/2020
BIENDONG STARBS2024N04/08/202006/08/2020
ATLANTIC OCEAN298N06/08/202008/08/2020
NASICO NAVIGATOR094N08/08/202010/08/2020
VINALINES PIONEERVNP2026N10/08/202012/08/2020
ATLANTIC OCEAN299N13/08/202015/08/2020
NASICO NAVIGATOR095N16/08/202018/08/2020
VINALINES PIONEERVNP2027N18/08/202020/08/2020
ATLANTIC OCEAN300N20/08/202022/08/2020
BIENDONG STARBS2026N22/08/202024/08/2020
NASICO NAVIGATOR096N24/08/202026/08/2020
VINALINES PIONEERVNP2028N25/08/202027/08/2020
ATLANTIC OCEAN301N27/08/202029/08/2020
BIENDONG STARBS2007N30/08/202001/09/2020
    
    
Vui lòng liên hệ: Mr Hùng: 0917299889   
  Mr Thiết: 0916600489