Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HCM - HPH)

LỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HCM - HPH)

VESSEL NAMEHO CHI MINH TO HAI PHONG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA HPH
PROGRESS2024N02/08/202005/08/2020
BIENDONG STARBS2025N14/05/202017/05/2020
BIENDONG FREIGHTERFT2023N01/08/202004/08/2020
PHUC KHANH209N02/08/202005/08/2020
PHUC HUNG128N04/08/202007/08/2020
PROMOTE2025N04/08/202007/08/2020
PHUC THAI052N05/08/202008/08/2020
VINALINES DIAMOND53N06/08/202009/08/2020
PREMIER2030N06/08/202009/08/2020
PROSPER2029N07/08/202010/08/2020
PHUC KHANH210N09/08/202012/08/2020
PROGRESS2025N09/08/202012/08/2020
PROMOTE2026N11/08/202014/08/2020
BIENDONG NAVIGATORNB2003N12/08/202015/08/2020
BIENDONG MARINERMB2017N12/08/202015/08/2020
PHUC THAI053N12/08/202015/08/2020
PREMIER2031N13/08/202016/08/2020
PHUC HUNG129N14/08/202017/08/2020
PROSPER2030N14/08/202017/08/2020
PHUC KHANH211N16/08/202019/08/2020
PROGRESS2026N16/08/202019/08/2020
PROMOTE2027N18/08/202021/08/2020
BIENDONG NAVIGATORNB2004N19/08/202022/08/2020
PHUC THAI054N19/08/202022/08/2020
PREMIER2032N20/08/202023/08/2020
PROSPER2031N21/08/202024/08/2020
BIENDONG STARBS2026N22/08/202025/08/2020
PHUC HUNG130N22/08/202025/08/2020
PHUC KHANH212N23/08/202026/08/2020
PROGRESS2027N23/08/202026/08/2020
PROMOTE2028N25/08/202028/08/2020
BIENDONG NAVIGATORNB2005N26/08/202029/08/2020
PHUC THAI055N26/08/202029/08/2020
PREMIER2033N27/08/202030/08/2020
PROSPER2032N28/08/202031/08/2020
BIENDONG STARBS2007N30/08/202002/09/2020
PHUC KHANH212N30/08/202002/09/2020
PHUC HUNG131N30/08/202002/09/2020
PROGRESS2028N30/08/202002/09/2020
PROMOTE2029N01/09/202004/09/2020
PREMIER2034N03/09/202006/09/2020
    
    
    
Vui lòng liên hệ: Mr Hùng: 0917299889   
  Mr Thiết: 0916600489