Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HCM - QNN)

LỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HCM - QNN)

VESSEL NAMEHO CHI MINH TO QUY NHON SERVICE
VOYAGEETD HCMETA QNN
BIENDONG STARBS2024N04/08/202006/08/2020
VINALINES PIONEERVNP2026N10/08/202011/08/2020
VINALINES PIONEERVNP2027N18/08/202019/08/2020
VINALINES PIONEERVNP2028N25/08/202026/08/2020
    
    
    
Vui lòng liên hệ: Mr Hùng: 0917299889   
  Mr Thiết: 0916600489