Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HPH - HCM)

LỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HPH - HCM)

VESSEL NAMEHAI PHONG TO HO CHI MINH SERVICE
VOYAGEETD HPHETA HCM
PROMOTE2025S01/08/202004/08/2020
PHUC HUNG127S01/08/202004/08/2020
PHUC THAI051S02/08/202005/08/2020
PREMIER2030S02/08/202005/08/2020
PROSPER2029S04/08/202007/08/2020
PHUC KHANH209S05/08/202008/08/2020
PROGRESS2025S06/08/202009/08/2020
PHUC HUNG128S08/08/202011/08/2020
PROMOTE2026S08/08/202011/08/2020
PHUC THAI052S09/08/202012/08/2020
PREMIER2031S09/08/202012/08/2020
PROSPER2030S11/08/202014/08/2020
PHUC KHANH210S12/08/202015/08/2020
PROGRESS2026S13/08/202016/08/2020
PHUC THAI053S15/08/202018/08/2020
PROMOTE2027S15/08/202018/08/2020
PREMIER2032S16/08/202019/08/2020
PROSPER2031S18/08/202021/08/2020
PHUC HUNG129S19/08/202022/08/2020
PHUC KHANH211S19/08/202022/08/2020
PROGRESS2027S20/08/202023/08/2020
PHUC THAI054S22/08/202025/08/2020
PROMOTE2028S22/08/202025/08/2020
PREMIER2033S23/08/202026/08/2020
PROSPER2032S25/08/202028/08/2020
PHUC KHANH212S26/08/202029/08/2020
PHUC HUNG130S27/08/202030/08/2020
PROGRESS2028S27/08/202030/08/2020
PHUC THAI055S29/08/202001/09/2020
PROMOTE2029S29/08/202001/09/2020
PREMIER2034S30/08/202002/09/2020
PHUC KHANH212S02/09/202005/09/2020
PHUC HUNG131S03/09/202006/09/2020
    
    
Vui lòng liên hệ: Mr Hùng: 0917299889   
  Mr Thiết: 0916600489