Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 11/2023 (HCM - CMY)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 11/2023 (HCM - CMY)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO HUE SERVICE
VOYAGEETD HCMETA HUE
HAIAN BELL242N31/10/202301/11/2023
HAIAN BELL244N15/11/202316/11/2023
HAIAN BELL246N30/11/202301/12/2023

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn