Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 11/2023 (HCM - DNA)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 11/2023 (HCM - DNA)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO DA NANG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA DNA
DONG HODH2316N03/11/202305/11/2023
HAIAN CITY034N04/11/202306/11/2023
HAIAN WEST023N07/11/202309/11/2023
DONG HODH2317N09/11/202311/11/2023
HAIAN CITY035N12/11/202314/11/2023
DONG HODH2318N15/11/202317/11/2023
DONG HODH2319N21/11/202323/11/2023
HAIAN CITY036N21/11/202323/11/2023
HAIAN PARK372N26/11/202328/11/2023
DONG HODH2320N27/11/202329/11/2023
HAIAN CITY037N30/11/202302/12/2023
DONG HODH2321N03/12/202305/12/2023
HAIAN PARK373N04/12/202306/12/2023
DONG HODH2322N09/12/202311/12/2023

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn