Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 11/2023 (HCM - HPH)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 11/2023 (HCM - HPH)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO HAI PHONG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA HPH
PROSPER2342N31/10/202304/11/2023
PROGRESS2335N01/11/202304/11/2023
BIENDONG STARBS2319N02/11/202305/11/2023
HAIAN PARK369N02/11/202305/11/2023
PREMIER2307N03/11/202306/11/2023
HAIAN CITY034N04/11/202307/11/2023
PRIME2338N05/11/202308/11/2023
HAIAN WEST023N07/11/202310/11/2023
PROSPER2343N07/11/202311/11/2023
HAIAN BELL243N08/11/202311/11/2023
VIMC PIONEERVPN2339N08/11/202311/11/2023
PROGRESS2336N08/11/202311/11/2023
HAIAN ROSE017E09/11/202312/11/2023
BIENDONG STARBS2320N10/11/202313/11/2023
HAIAN PARK370N10/11/202313/11/2023
PREMIER2308N10/11/202313/11/2023
PRIME2339N12/11/202315/11/2023
HAIAN CITY035N12/11/202315/11/2023
PROGRESS2337N14/11/202317/11/2023
PROSPER2344N15/11/202318/11/2023
HAIAN BELL244N15/11/202318/11/2023
VIMC PIONEERVPN2340N16/11/202319/11/2023
PREMIER2309N17/11/202320/11/2023
HAIAN PARK371N18/11/202321/11/2023
BIENDONG STARBS2321N18/11/202321/11/2023
PRIME2340N19/11/202322/11/2023
HAIAN CITY036N21/11/202324/11/2023
PROGRESS2338N21/11/202324/11/2023
PROSPER2345N22/11/202326/11/2023
HAIAN BELL245N23/11/202326/11/2023
VIMC PIONEERVPN2341N24/11/202327/11/2023
PREMIER2310N24/11/202327/11/2023
BIENDONG STARBS2322N26/11/202329/11/2023
HAIAN PARK372N26/11/202329/11/2023
PRIME2341N26/11/202329/11/2023
PROGRESS2339N28/11/202301/12/2023
PROSPER2346N29/11/202303/12/2023
HAIAN CITY037N30/11/202303/12/2023
HAIAN BELL246N01/12/202304/12/2023
PREMIER2311N01/12/202304/12/2023
VIMC PIONEERVPN2342N02/12/202305/12/2023
HAIAN PARK373N04/12/202307/12/2023
BIENDONG STARBS2323N04/12/202307/12/2023

 

 

 

Vui lòng liên hệ:

Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn