Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 08/2022 (HCM - CLO)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 08/2022 (HCM - CLO)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO CUA LO SERVICE
VOYAGEETD HCMETA CLO
ATLANTIC OCEAN394N29/07/202203/08/2022
NASICO NAVIGATOR166N02/08/202207/08/2022
ATLANTIC OCEAN395N06/08/202211/08/2022
NASICO NAVIGATOR167N11/08/202216/08/2022
ATLANTIC OCEAN396N15/08/202220/08/2022
NASICO NAVIGATOR168N19/08/202224/08/2022
ATLANTIC OCEAN397N24/08/202229/08/2022
NASICO NAVIGATOR169N27/08/202201/09/2022

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn