Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 08/2022 (HCM - DNA)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 08/2022 (HCM - DNA)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO DA NANG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA DNA
HAIAN TIME300N27/07/202229/07/2022
NASICO SKY062N30/07/202201/08/2022
HAIAN LINK018N01/08/202203/08/2022
NASICO SKY063N06/08/202208/08/2022
HAIAN VIEW091N07/08/202209/08/2022
HAIAN TIME302N11/08/202213/08/2022
NASICO SKY064N13/08/202215/08/2022
NASICO SKY065N20/08/202222/08/2022
NASICO SKY065N27/08/202229/08/2022

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn