Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 08/2022 (HCM - HPH)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 08/2022 (HCM - HPH)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO HAI PHONG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA HPH
NEWSUN GREEN 03NSG2227N28/07/202231/07/2022
PROSPER2225N28/07/202231/07/2022
ATLANTIC OCEAN394N29/07/202201/08/2022
HAIAN BELL218N29/07/202201/08/2022
PHUC HUNG212N30/07/202202/08/2022
VIMC PIONEERVPN2224N30/07/202202/08/2022
HAIAN VIEW090N30/07/202202/08/2022
NEW VISION2201N31/07/202203/08/2022
PROMOTE2229N01/08/202204/08/2022
HAIAN LINK018N01/08/202204/08/2022
NASICO NAVIGATOR166N02/08/202205/08/2022
PREMIER2227N02/08/202205/08/2022
HAIAN TIME301N04/08/202207/08/2022
PROSPER2226N04/08/202207/08/2022
BIENDONG STARBS2225N05/08/202208/08/2022
NEWSUN GREEN 03NSG2228N05/08/202208/08/2022
HAIAN PARK323N05/08/202208/08/2022
PHUC HUNG213N06/08/202209/08/2022
ATLANTIC OCEAN395N06/08/202209/08/2022
PROMOTE2230N07/08/202210/08/2022
HAIAN VIEW091N07/08/202210/08/2022
NEW VISION2202S08/08/202211/08/2022
VIMC PIONEERVPN2225N08/08/202211/08/2022
HAIAN LINK019N08/08/202211/08/2022
PREMIER2228N09/08/202212/08/2022
NASICO NAVIGATOR167N11/08/202214/08/2022
PROSPER2227N11/08/202214/08/2022
HAIAN TIME302N11/08/202214/08/2022
PHUC HUNG214N13/08/202216/08/2022
BIENDONG STARBS2226N14/08/202217/08/2022
NEWSUN GREEN 03NSG2229N14/08/202217/08/2022
ATLANTIC OCEAN396N15/08/202218/08/2022
PROMOTE2231N15/08/202218/08/2022
NEW VISION2203S16/08/202219/08/2022
PREMIER2229N16/08/202219/08/2022
PROSPER2228N18/08/202221/08/2022
NASICO NAVIGATOR168N19/08/202222/08/2022
PHUC HUNG215N20/08/202223/08/2022
PROMOTE2232N21/08/202224/08/2022
NEWSUN GREEN 03NSG2230N22/08/202225/08/2022
BIENDONG STARBS2227N23/08/202226/08/2022
PREMIER2230N23/08/202226/08/2022
PROSPER2229N25/08/202228/08/2022
PROMOTE2233N28/08/202231/08/2022
PREMIER2231N30/08/202202/09/2022
PROSPER2230N01/09/202204/09/2022

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn