Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HCM - CLO)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HCM - CLO)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO CUA LO SERVICE
VOYAGEETD HCMETA CLO
NASICO NAVIGATOR173N03/10/202207/10/2022
ATLANTIC OCEAN402N06/10/202210/10/2022
NASICO NAVIGATOR174N11/10/202215/10/2022
ATLANTIC OCEAN403N14/10/202218/10/2022
NASICO NAVIGATOR175N19/10/202223/10/2022
ATLANTIC OCEAN404N22/10/202226/10/2022
NASICO NAVIGATOR176N27/10/202231/10/2022
ATLANTIC OCEAN405N30/10/202203/11/2022

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn