Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HCM - DNA)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HCM - DNA)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO DA NANG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA DNA
HAIAN PARK303N05/10/202207/10/2022
ATLANTIC OCEAN402N06/10/202208/10/2022
HAIAN VIEW098N07/10/202209/10/2022
HAIAN LINK026N10/10/202212/10/2022
VIMC PIONEERVPN2231N11/10/202213/10/2022
ATLANTIC OCEAN403N14/10/202216/10/2022
HAIAN LINK027N17/10/202219/10/2022
VIMC PIONEERVPN2232N18/10/202220/10/2022
VIMC PIONEERVPN2233N25/10/202227/10/2022

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn