Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HCM - HPH)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HCM - HPH)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO HAI PHONG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA HPH
HAIAN BELL226N02/10/202205/10/2022
PREMIER2236N02/10/202205/10/2022
HAIAN PARK330N03/10/202206/10/2022
NEW VISION2208N04/10/202207/10/2022
HAIAN VIEW098N05/10/202208/10/2022
PROMOTE2238N06/10/202209/10/2022
HAIAN TIME309N07/10/202210/10/2022
HAIAN LINK026N08/10/202211/10/2022
PROSPER2235N08/10/202211/10/2022
PREMIER2237N09/10/202212/10/2022
PHUC HUNG217N10/10/202213/10/2022
HAIAN PARK331N10/10/202213/10/2022
NASICO NAVIGATOR174N11/10/202214/10/2022
NEW VISION2209N12/10/202215/10/2022
PHUC THAI102N13/10/202216/10/2022
PROMOTE2239N13/10/202216/10/2022
HAIAN TIME310N14/10/202217/10/2022
PROSPER2236N15/10/202218/10/2022
HAIAN LINK027N15/10/202218/10/2022
PREMIER2238N16/10/202219/10/2022
HAIAN BELL228N16/10/202219/10/2022
HAIAN PARK332N18/10/202221/10/2022
NEW VISION2210N20/10/202223/10/2022
PROMOTE2240N20/10/202223/10/2022
PROSPER2237N22/10/202225/10/2022
PREMIER2239N23/10/202226/10/2022
PROMOTE2241N27/10/202230/10/2022
NEW VISION2211N28/10/202231/10/2022
PROSPER2238N29/10/202201/11/2022
PREMIER2240N30/10/202202/11/2022
PROMOTE2242N04/11/202207/11/2022
NEW VISION2212N05/11/202208/11/2022

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn