Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HCM - QNN)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HCM - QNN)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO QUY NHON SERVICE
VOYAGEETD HCMETA QNN
VIMC PIONEERVPN2231N11/10/202213/10/2022
VIMC PIONEERVPN2232N18/10/202220/10/2022
VIMC PIONEERVPN2233N25/10/202227/10/2022
VIMC PIONEERVPN2234N01/11/202203/11/2022

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn