Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HPH - HCM)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 10/2022 (HPH - HCM)

VESSEL NAME
HAI PHONG TO HO CHI MINH SERVICE
VOYAGEETD HPHETA HCM
HAIAN VIEW098S01/10/202204/10/2022
PROMOTE2238S02/10/202205/10/2022
HAIAN TIME309S03/10/202206/10/2022
HAIAN LINK026S04/10/202207/10/2022
TRUONG HAI STAR 32232S05/10/202208/10/2022
PROSPER2235S05/10/202208/10/2022
NASICO NAVIGATOR173S06/10/202209/10/2022
PREMIER2237S06/10/202209/10/2022
HAIAN PARK331S07/10/202210/10/2022
NEW VISION2209S08/10/202211/10/2022
PHUC THAI101S09/10/202212/10/2022
PROMOTE2239S09/10/202212/10/2022
HAIAN TIME310S10/10/202213/10/2022
PROSPER2236S11/10/202214/10/2022
HAIAN LINK027S12/10/202215/10/2022
HAIAN BELL228S13/10/202216/10/2022
PREMIER2238S13/10/202216/10/2022
TRUONG HAI STAR 32233S14/10/202217/10/2022
PHUC HUNG217S14/10/202217/10/2022
NASICO NAVIGATOR174S15/10/202218/10/2022
HAIAN PARK332S15/10/202218/10/2022
NEW VISION2210S16/10/202219/10/2022
PHUC THAI102S17/10/202220/10/2022
PROMOTE2240S17/10/202220/10/2022
PROSPER2237S19/10/202222/10/2022
PREMIER2239S20/10/202223/10/2022
PROMOTE2241S24/10/202227/10/2022
NEW VISION2211S24/10/202227/10/2022
PROSPER2238S26/10/202229/10/2022
PREMIER2240S27/10/202230/10/2022
PROMOTE2242S01/11/202204/11/2022
NEW VISION2212S01/11/202204/11/2022

 

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn