Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 03/2024 (HCM - DNA)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 03/2024 (HCM - DNA)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO DA NANG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA DNA
VIMC DIAMONDVD2407N01/03/202403/03/2024
VIMC DIAMONDVD2408N08/03/202410/03/2024
HAIAN CITY048N13/03/202415/03/2024
VIMC DIAMONDVD2409N15/03/202417/03/2024
VIMC DIAMONDVD2410N22/03/202424/03/2024
VIMC DIAMONDVD2411N29/03/202431/03/2024
VIMC DIAMONDVD2412N05/04/202407/04/2024

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn