TẦM NHÌN SỨ MỆNH
Giá trị cốt lõi trong quan niệm kinh doanh của Bico South là kiếm tiền bằng cách mang lại cho xã hội những giá trị tốt đẹp, Bico South luôn khát vọng chinh phục thị trường để trở thành đơn vị vận tải hàng đầu Việt Nam và có uy tín trên thị trường Quốc tế. Một trong những sứ mệnh quan trọng của Bico South là góp phần làm giảm giá thành sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua việc cung ứng dịch vụ vận tải hàng hoá chi phí thấp bằng những giải pháp vận tải tối ưu nhất.