Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 03/2024 (HCM - HPH)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 03/2024 (HCM - HPH)

VESSEL NAME
HO CHI MINH TO HAI PHONG SERVICE
VOYAGEETD HCMETA HPH
BIENDONG NAVIGATORNB2405N04/03/202407/03/2024
BIENDONG FORTUNEBDF2403N08/03/202411/03/2024
HAIAN LINK068N09/03/202412/03/2024
PROGRESS2409N09/03/202412/03/2024
HAIAN ALFA007N11/03/202414/03/2024
PRIME2408N11/03/202414/03/2024
BIENDONG NAVIGATORNB2406N12/03/202415/03/2024
PROSPER2408N12/03/202415/03/2024
HAIAN CITY048N13/03/202416/03/2024
PREMIER2409N14/03/202417/03/2024
BIENDONG FORTUNEBDF2404N16/03/202419/03/2024
PROGRESS2410N16/03/202419/03/2024
HAIAN BELL051N17/03/202420/03/2024
PRIME2409N17/03/202420/03/2024
HAIAN ROSE027N19/03/202422/03/2024
PROSPER2409N19/03/202422/03/2024
BIENDONG NAVIGATORNB2407N20/03/202423/03/2024
HAIAN CITY049N21/03/202424/03/2024
PREMIER2410N21/03/202424/03/2024
PROGRESS2411N22/03/202425/03/2024
HAIAN PARK385N23/03/202426/03/2024
BIENDONG FORTUNEBDF2405N24/03/202427/03/2024
PRIME2410N24/03/202427/03/2024
HAIAN BELL252N25/03/202428/03/2024
PROSPER2410N26/03/202429/03/2024
HAIAN ALFA008N27/03/202430/03/2024
BIENDONG NAVIGATORNB2408N28/03/202431/03/2024
PREMIER2411N28/03/202431/03/2024
PROGRESS2412N29/03/202401/04/2024
PRIME2411N31/03/202403/04/2024
BIENDONG FORTUNEBDF2406N01/04/202404/04/2024

 

 

 

Vui lòng liên hệ:

Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn