Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 03/2024 (HPH - HCM)

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA THÁNG 03/2024 (HPH - HCM)

VESSEL NAME
HAI PHONG TO HO CHI MINH SERVICE
VOYAGEETD HPHETA HCM
BIENDONG FORTUNEBDF2403S04/03/202407/03/2024
PROGRESS2409S05/03/202408/03/2024
PRIME2408S07/03/202410/03/2024
BIENDONG NAVIGATORNB2406S08/03/202411/03/2024
PROSPER2408S08/03/202411/03/2024
PREMIER2409S11/03/202414/03/2024
BIENDONG FORTUNEBDF2404S12/03/202415/03/2024
PROGRESS2410S13/03/202416/03/2024
PRIME2409S14/03/202417/03/2024
PROSPER2409S15/03/202418/03/2024
BIENDONG NAVIGATORNB2407S16/03/202419/03/2024
PREMIER2410S17/03/202420/03/2024
PROGRESS2411S19/03/202422/03/2024
BIENDONG FORTUNEBDF2405S20/03/202423/03/2024
PRIME2410S21/03/202424/03/2024
PROSPER2410S22/03/202425/03/2024
BIENDONG NAVIGATORNB2408S24/03/202427/03/2024
PREMIER2411S25/03/202428/03/2024
PROGRESS2412S26/03/202429/03/2024
PRIME2411S27/03/202430/03/2024
BIENDONG FORTUNEBDF2406S28/03/202431/03/2024

 

Vui lòng liên hệ:Mr Hùng: 0917 299 889 (Zalo) - Email: hungnguyen@bicosouth.com.vn
 Mr Thiết: 0903 051 034 (Zalo) - Email: thietnd@bicosouth.com.vn
 Mr Trình: 0978 793 579 (Zalo) - Email: trinhdx@bicosouth.com.vn