Lịch tàu hàng tuầnLỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HCM - CLO)

LỊCH TÀU THÁNG 08/2020 (HCM - CLO)

VESSEL NAMEHO CHI MINH TO CUA LO SERVICE
VOYAGEETD HPHETA HCM
NASICO SKY039N02/08/202006/08/2020
PHUC HUNG128N04/08/202008/08/2020
NASICO NAVIGATOR094N08/08/202012/08/2020
NASICO SKY040N11/08/202015/08/2020
PHUC HUNG129N14/08/202017/08/2020
NASICO NAVIGATOR095N16/08/202020/08/2020
NASICO SKY041N20/08/202024/08/2020
PHUC HUNG130N22/08/202025/08/2020
NASICO NAVIGATOR096N24/08/202028/08/2020
NASICO SKY041N28/08/202001/09/2020
PHUC HUNG131N30/08/202002/09/2020
    
Vui lòng liên hệ: Mr Hùng: 0917299889   
  Mr Thiết: 0916600489